Pro posouzení tržní ceny není třeba soudní odhadce, jejich služby jsou zbytečně drahé, i když jsou tito odhadci trestně odpovědní a jsou povinni stanovit cenu velice přesně.

trezor

Tržní cenu vám stanoví živnostník – specialista, jehož vzdělání je zpravidla ekonomického nebo technického směru. Někteří z nich se mohou prokázat platným certifikátem, vydávaným vysokou školou nebo profesní organizací pro akreditované odhadce.

Pokud nemovitost nekupujete, ale prodáváte, rozhodující nejsou pro vás ani soudní odhady, ani odborné certifikáty, ale osobní zkušenost realitního makléře, potažmo odhadce , který s realitní kanceláří spolupracuje, a určuje ceny podle cenových map a mnoha dalších kritérií. Těmi jsou například typ nemovitosti, lokalita, dispoziční řešení, výměra parcely a zastavěné plochy, modernizace či rekonstrukce, ale třeba i počet obyvatel, zda jde o městečko, vesnici nebo polosamotu, dopravní spojení, dokonce i místa ohrožená povodněmi, přívalovými srážkami nebo větrnými polomy.

Dobrý a zkušený odhadce se řídí třemi základními metodami

Výnosovou metodou– většinou se týká osob, které potřebují zjistit, jaký výnos se dá očekávat např. z pronájmu nemovitosti, a zda se tedy vyplatí do nemovitosti investovat.

Nákladovou metodou– ta započítává buď náklady na výstavbu nemovitosti, anebo náklady na rekonstrukci a stavební úpravy u starších objektů. Využívá se především pro oceňování nových bytových jednotek.

Metoda srovnávacíje nejčastěji využívaným způsobem, jde o porovnávání cen podobných typů objektů v dané lokalitě a odhadce pracuje s databázemi realitních kanceláří, s katastry nemovitostí, a především s cenovými mapami. Odhad v tomto případě neoperuje s cenami uváděnými v realitních novinách, ale s cenami reálně uskutečněnými.

symbol

Banka má svého odhadce

Jestliže budete žádat o hypoteční úvěr na nákup nemovitosti, počítejte s tím, že si banka zajistí také svého vlastního odhadce. Ten stanoví obvykle o 10 až 20 procent nižší cenu objektu a podle toho se také bude odvíjet reálná suma, kterou vám banka bude ochotna zapůjčit. Počítejte s tím, že bude vždy hypoteční úvěr nižší, než je reálná tržní cena, a tak budete muset částečně nákup financovat v hotovosti ze své kapsy.