Většina rodičů se nemůže dočkat, až uslyší jejich dítě říct jeho první slovo. Mnohé maminky očekávají, že dítě řekne hned "máma" nebo "táta". Nakonec jsou zklamaný, když jako první pojmenuje jeho oblíbený předmět. První slovo se objevuje až kolem jednoho roku.  Jako ve všem i tady platí, že vývoj řeči je velice individuální, některé děti začínají první slůvka říkají okolo roku, zatímco jiné začnou o mnoho později a celkově jsou s vývojem pomalejší. Z toho si nic nedělejte, každé dítě má svoje vlastní tempo.

veselé mimčo

·        Od narození do tří měsíců

Tón, hlasitost a délka pláče vašeho dítěte často určuje, kdy je hladové, unavené, nebo potřebuje vyměnit pleny. Co by mohlo namáhat vaše uši není jeho řeč, ale to, jak si stále procvičuje své hlasivky křikem. Během prvních tří měsíců bude dítě pouze kňučet, ve skutečnosti jen imituje zvuky, které slyší. Kromě křiku můžete uslyšet i jednoduché souhlásky a různé pobroukávání.

 

·        Tři až šest měsíců

Od věku 3 až 6 měsíců vaše dítě i nadále zkoumá zvuky okolí. Všimnete si jeho zájmu o lidi, kteří mezi sebou konverzují a začíná si samo vytvářet vlastní jazyk. Dítě si začíná i pobrukovat a žvatlat.

vlasaté mimčo

·        Šest až devět měsíců

Období 6 až 9 měsíců věku dítěte je jeden velký milník rozvoje jazyka. Můžete si všimnout, že dítě přidává do zvuků souhlásky i samohlásky. Shodné zvuky vyžadují použití jazyka a rtů. Během této doby můžete od něj slyšet slova jako "baba". Je to okamžik, kdy je vhodné, začít ho učit vyslovovat i máma a táta.

 

·        Devět až dvanáct měsíců

Vaše dítě je schopno tvořit nová slova, které představují reálné objekty. Jde o poslední etapu mezi žvatlání a skutečnou řečí. Dá se už zjistit, o čem mluví. Když dítě řekne "bana", víte, že myslí banán a podobně. Neztrácejte proto trpělivost, i když dítě s řečí trošku zpoždění. Možná má jen málo podnětů z okolí.